Zbog čega železara u Smederevu gasi jednu visoku peć


Vladan Mihailović, izvršni direktor U “HBIS Srbija”, kaže za RTS da je ta kompanija donela poslovnu odluku da privremeno obustavi rad visoke peći broj jedan radi dalje optimizacije procesa, smanjenja troškova i poboljšanja efikasnosti rada.

Svoje poslovanje prilagodili su, kaže Mihailović, trenutnoj situaciji, a kada budu stvoreni  uslovi peć će biti ponovno pokrenuta. 

“Po izbijanju ukrajinske krize mi smo se suočili sa drastičnim smanjenjem sirovina iz tog pravca i to smo rešili prilagođavanjem logističkih pravaca, a takođe uočili smo smanjenje potreba naših kupaca za čelikom, napravili analize i zaključili da sve potrebe možemo da zadovoljimo radom jedne visoke peći”, rekao je Mihailović.

Rad peći se, kaže, obustavlja privremeno i to neće mnogo uticati na dalje poslovanje železare. 

“Tokom prvih šest meseci imali smo reduciran rad obe peći i sada kad se zaustavi peć broj jedan, peć broj dva radiće punim kapacitetom, sa manjom potrošnjom energenata tako da će to biti daleko efikasniji rad”, rekao je Mihailović.

“Neće biti otpuštanja radnika” 

U javnosti se već spekuliše da je moguće otpuštanje radnika, a na pitanje da li ovakvi navodi imaju osnova, Mihailović je rekao da se to neće desiti. 

“Nije prvi put da se obustavlja rad visoke peći, radnici će raditi na manjim remontima u cilju poboljšanja kondicionog stanja opreme, a jedan broj će raditi u drugim pogonima. Sigurno neće biti otpuštanja, mi nemamo višak radnika i imamo veliko poštovanja prema njima i njihovom doprinosu radu”, rekao je Mihailović.

Ističe da su u kompaniji zadovoljni ostvarenim rezultatima u prvom i drugom kvartalu i da se nadaju pozitivnom poslovanju i u trećem kvartalu.

“Mi trenutno imamo dovoljno zaliha za proizvodnju dve visoke peći”, naveo je Mihailović i istakao da je kineska kompanija veoma posvećena poboljšanju kvaliteta životne sredine.  

Ukazao je da je novi pogon aglomeracije u probnom radu od marta i da su veoma smo zadovoljni rezultatima rada.

“Nova aglomeracija je projektovana na osnovama najsavremenije tehnologije, imamo otprašivanje centralnog dimnjaka, imamo otprašivanje na devet mesta duž tehnološke linije, kao i odsumporavanje gasova”, rekao je Mihailović i dodao da je to najveća pojedinačna investicija u železari u poslednjih 35 godina. 

“Preliminarni rezultati merenja praškastih materija na emiteru su veoma dobri i mogu da kažem da su bolji od svih aglomeracija u Evropi”, rekao je Mihailović. RTS / Infomark