Srbija uspela da održi ekonomsku stabilnost


Julija Ustjugova je na panelu “Makroekonomski trendovi u Srbiji: Stvaranje održive budućnosti”, govoreći o novoj krizi koja pogađa ceo svet, rekla da je važno nekoliko prioriteta, od kojih je prvi makroekonomska i finansijska stabilnost.

“Uprkos izazovima pandemije, ekonomska stabilnost je održana. Došlo je malo do pada BDP-a u 2020, ali kumulativno sa 2021. srpski ekonomski rast je prerastao rast zemalja u regionu”, rekla je Ustjugova i istakla da je šteta po srpsku ekonomiju ograničena, da je fiskalna i monetarna politika bila dobra, kao i da je održana stabilnost u bankarskom sistemu.

Ukazala je na to da se, nažalost, ekonomije u svetu zbog rata u Ukrajini suočavaju sa novim nesigurnostima, koje se prelivaju iz jedne u drugu zemlju.

Istakla je da su poskupeli roba i nafta, kao i da visoka inflacija najviše ugrožava siromašne slojeve stanovništva.

“Moraju se definisati politika i mere za ublažavanje efekata krize. Značaj fiskalnog stuba dobro je prepoznat u Srbiji. Srbija je mogla dobro da reaguje na sve ove poremećaje, jer je imala fiskalnu sigurnost”, naglasila je Ustjugova.

Poručila je da za naredni period treba dobro definisati mere koje će se odnositi na pomoć najranjivijim kategorijama stanovništva jer će, kako kaže, nesigurnost rasti ukoliko rizike ne prihvatimo na pravi način.

Dodala je da će uskoro MMF obaviti drugu reviziju aranžmana sa Srbijom i izvestiti o učinjenom napretku.

Ustjugova je naglasila da je važno dalje poboljšanje poslovnog okruženja, razvoj tržišta kapitala, zatim dalja reforma javnih preduzeća, zelena tranzicija, kao i pravedna tranzicija koja će na pravi način pomoći one koji će biti žrtve ovog procesa.

Svetska banka: Srbija će morati da smanjuje dobijanje struje iz uglja

Direktor Kancelarije Svetske banke u Srbiji Nikola Pontara rekao je da Srbija u poređenju sa drugim zemljama u regionu relativno dobro stoji u ovoj situaciji, kao i da ima 50 odsto energije iz domaće proizvodnje.

Naveo je da Srbija dobija 75 odsto struje iz lignita, a ostalo iz hidro-kapaciteta, kao i da je gas koji Srbija dobija iz Rusije veoma važan za njenu privredu, ali da će biti problema ako dođe do nekih poteškoća sa isporukom.

Pontara je pohvalio razvoj infrastrukture u Srbiji i napomenuo da će Srbija morati da modernizuje termoelektrane i da postepeno smanjuje dobijanje struje iz uglja.

Dodao je da je Srbija svakako napravila veliki napredak i da ima još dosta prostora da napreduje u oblasti energetike.

Takođe, pohvalio je reagovanje države u borbi sa pandemijom.RTS / Infomark