SAOPŠTENJE SINDIKATA PTT SRBIJE: Okolnosti povećanja zarada

Saopštenje prenosimo u celosti.

Zarad informisanja članstva a vezano za određene prozivke na račun reprezentativnog sindikata, imamo potrebu da ukažemo na određene činjenice. U jednom širokom frontu, zajedno sa tri druga sindikata, ispregovarano je povećanje mase zarada za 2022.godinu uvećano za 10% u odnosu na masu zarada iz 2021. godine.

Poređenjem Programa poslovanja za 2021.godinu i 2022.godinu, to je jasno i lako uočljivo. Pri tome, određene kategorije zaposlenih će dobiti procentualno gledano i veće uvećanje koje ide i do 16% poput npr. poštonoša.

Da budemo potpuno jasni, mislimo na prosečna primanja zaposlenih tokom cele 2021. godini, a ne samo na decembarsku platu iste godine. Dakle, ne posmatramo samo relaciju između zarade za decembar 2021.godine i januara 2022.godine. 

Bez namere da branimo poslovodstvo što i nije naša uloga, niti ćemo je ikad preuzeti, predočavamo vam samo činjenično stanje, uz naš ponovljeni apel poslovodstvu da u međusobnom dogovoru ovakav komplikovan i teško razumljiv obračun zarada, konačno izmenimo.

Već nekoliko godina, u novembru i decembru se dobijaju značajno veće zarade, zato što se akumuliraju značajna sredstva zbog umanjenja cene rada u prethodnom delu godine. Sindikat će se starati da kompletan fond zarada za 2022. godinu bude u potpunosti isplaćen do zadnjeg dinara, kao što je to urađeno i prošle godine.

Napominjemo, da naše aktivnosti na povećanju zarada se ne ograničavaju samo na aktuelno povećanje mase zarada, već će biti deo naših stalnih aktivnosti. Pratićemo rezulatate poslovanja i u skladu sa, nadamo se pozitivnim finansijskim pokazateljima, ponovo pristupiti razgovorima sa poslovodstvom oko povećanja zarada i to u skorije vreme.

Držimo za reč poslovodstvo (pa i za potpise koji su stavljeni na papir), da do polovine marta imamo jasne i precizne dogovore o tome kada i u kolikom iznosu će biti isplaćena zarada iz dobit.

Ukazujemo na činjenicu da smo uspeli praktično u potpunosti eliminisati PP radni agnažman u našem Preduzeću (danas postoji samo 5 izvršilaca po PP ugovorima a što će takođe istekom ovih ugovora biti ubuduće definisano preko radnog angažovanja na određeno vreme).

Očekujemo ubrzanu realizaciju preventivnih zdravstvenih pregleda za sve zaposlene što je po prvi put ugrađeno u Program poslovanja za 2022. godinu.

U sadejstvu sa ostalim zainteresovanim sindikatima, nastavljamo stalnu komunikaciju sa poslovodstvom, pre štajka i obustava rada koje smatramo legitimnim načinima sindikalne borbe i od kojih ne bežimo ali ne i u ovom sadašnjem trenutku.izvor REPUBLIKA by [author_name]