Poboljšana sistemska zaštita od nasilja u porodici!

U Srbiji žrtve nasilja u porodici, bilo ono fizičko, psihičko ili ekonomsko, uglavnom su deca, žene i starije osobe, koje često nisu ni svesne da su žrtve diskriminacije i zlostavljanja. Takav tretman nije stvar pojedinačne porodice, kao što je kod nas uvreženo shvatanje, već čitavog društva jer nasilje rađa ili nove nasilnike ili nove žrtve – izjavio je zaštitnik građana Zoran Pašalić.

Pašalić je danas u onlajn obraćanju na predstavljanju Posebnog izveštaja Zaštitnika građana o radu grupa za koordinaciju i saradnju na području Višeg javnog tužilaštva u Nišu, rekao da su primetna poboljšanja u postupanju nadležnih organa po pitanju zaštite žrtava porodičnog nasilja, ali da postoji prostor za unapređenje njihovog rada.

Foto: Tanjug/T. VALIČ

Zoran Pašalić

Nasilje treba da bude na vreme prepoznato pa stoga treba osnažiti žrtve nasilja da prijave nadležnim organima one koji ih zlostavljaju. A onda nadležni organi treba da delotvorno i efikasno pruže žrtvama potpunu zaštitu od nasilnika – rekao je Pašalić.

Zamenica Zaštitnika građana za rodnu ravnopravnost Jelena Stojanović je, predstavljajući Poseban izveštaj o radu grupa za koordinaciju i saradnju na području Višeg javnog tužilaštva u Nišu,  rekla da je istraživanje Zaštitnika građana pokazalo da je preduzimanje propisanih mera u slučajevima porodičnog nasilja postalo efikasnije i blagovremenije i da postupajući službenici bolje prepoznaju nasilje i njegove oblike.

Poboljšanje se ogleda i u pogledu komunikacije između organa nadležnih za evidentiranje, sprečavanje i sankcionisanje porodičnog nasilja. S druge strane, unapređenju rada nadležnih organa po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici i partnerskim odnosima doprinele bi multisektorske stručne obuke za predstavnike tužilaštva, policijskih uprava i centara za socijalni rad koji čine grupe za koordinaciju i saradnju – rekla je Stojanović.

Poseban izveštaj Zaštitnika građana je pripremljen u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom i Forumom sudija Srbije, u okviru projekta „Efikasne politike i usaglašena praksa u pružanju podrške i pomoći žrtvama nasilja u porodici“, podržanog od strane Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Holandije.
Republika / infomart