Oštra reakcija Mitropolije Crnogorsko-primorske na intervju Mila Đukanovića


Mitropolija se pita, kako se navodi, pred domaćom i svetskom javnošću, može li i ume li predsednik države Crne Gore voditi politiku, praviti planove i analize, a da pritom ne pominje crkvu.

“Budući da se radi o deklarisanom ateisti i čovjeku koji je u više navrata pokazao da ne poznaje i ne razumije crkveni poredak ni ulogu crkve u društvu i istoriji, zar ne bi bilo bolje da bude dosljedan takvim svojim svjetonazorima i da svoju politiku vodi mimo crkvenih tema?”, stoji u saopštenju Mitropolije Crnogorsko-primorske.

Mitropolija smatra da je Đukanovićevo bavljenje crkvom umorilo crnogorske građane i da ništa dobro nije donelo nikome.

“Da se radi o personalnim duhovnim i intelektualnim lutanjima jednog čovjeka, to nikada ne bi bila tema crkvenih javnih saopštenja. Jer, takvih lutanja i tumaranja ima na sve strane i u mnogim životima. Ali, kako se radi o političaru koji na razne načine utiče na živote i opredjeljenja određenog broja građana, i kako je riječ o instituciji koja treba da bude garant čuvanja demokratskih standarda, ne možemo da prećutimo njegove iskaze nadojene netrpeljivošću i lažima”, napominje se u saopštenju objavljenom na sajtu Mitropolije.

Mitropolija navodi da “od prvih komunustičkih ubjeđenja, čijih se najradikalnijih elemenata do danas suštinski nije odrekao, pa do nalaganja badnjaka i cjelivanja krstova i ćivota; zatim preko otvorenog omalovažavanja najsvetijih crkvenih obreda i uvreda na račun crkvenih skupova; pa opet do nedavnog imenovanja crkve ‘majkom’, a onda istovremenih iskazivanja bestidnih laži o navodnom učešću sveštenstva u ratnim zločinima u ratovima 90-tih”.

“Takvu promjenu raspoloženja i uvjerenja prema jednoj te istoj instituciji ne pamti istorija. A te laži, ničim dokazive i ničim objašnjive predsjednik Đukanović je izrekao u istoj emisiji u kojoj je više puta kazao kako mu trebaju brojni dokazi da bi povjerovao u optužbe tužilaštva prema ljudima koji su već u zatvoru! A o sveštenstvu laže, a da ne trepne. Kao da sveštenici nemaju moral, dostojanstvo i porodični ugled i sva ona ljudska svojstva o kojima suptilno brine kada su u pitanju najnoviji pritvorenici spuškog zatvora”, ističe se u saopštenju.

Mitropolija navodi i da “onaj ko se olako opredjelio da dovede u pitanje moralni lik javnih funkcionera, bez dovoljno opravdane sumnje, ne može računati da i ubuduće obavlja taj svoj posao, a takvo postupanje zaslužuje i krivičnu odgovornost”.

Sve je to, napominju, sinoć rekao Đukanović, “previđajući da je dosta slikovito opisao sam sebe kada opanjkava i bez i jednog jedinog dokaza dovodi u vezu sveštenstvo crkve sa političkim projektima i ratnim zločinima”.RTS / Infomark