NOVA I N1 URUŠAVAJU TUŽILAŠTVO! Reakcija posle nakaradnih tekstova i optužbi!

Opozicioni mediji koji su megafon tajkuna Dragana Šolaka, poveli su kampanju protiv Višeg javnog tužilaštva, istovremeno praktično braneći Slobodana Milenkovića, poznatijeg kao Mali Senta.

Na portalu i novini Nova objavljeni su tekstovi 7. jula i na televiziji i portalu N1 od 10. jula u kojima su iznete insinuacije o stučnosti i osposobljenosti zamenika javnog tužioca Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu Željke Nikolaidis.

Zbog toga je VJT Povereniku za zaštitu samostalnosti tužilaca zahtev za zaštitu od nedozvoljenog uticaja povodom objavljenih tekstova.

“VJT u Beogradu smatra da su pomenuti tekstovi u potpunosti usmereni ka umanjenju kredibiliteta postupajućeg zamenika, pa samim tim i tužilačke organizacije u celosti, a ciji je garant samostalnosti upravo Državno vece tužilaca koje je iskljucivo nadležno da ceni strucnost i osposobljenost nosilaca javnotužilacke funkcije”, navodi se u saopštenju i dodaje:

“Takođe, VJT u Beogradu je mišljenja da ovaj način medijskog izveštavanja ulazi u domen nedozvoljenog uticaja, da je usmeren na vršenje medijskog pritiska na postupajućeg zamenika u konkretnom predmetu, uz jasan cilj da se rad VJT u Beogradu predstavi u negativnom kontekstu. Autor teksta se, prema stavu VJT, služio paušalnim ocenama i zakljuccima o kvalitetu postupanja zamenika javnog tužioca, uz svesno dovodjenje drugih lica u vezu sa predmetom sa kojim ni na koji nacin nisu povezani. Posebno zabrinjava insinuacija autora da je postupajuci zamenik tražio instrukcije za postupanje u konkretnom predmetu cime se daje negativna konotacija i u pogledu samostalnosti nosioca javnotužilacke funkcije“, zaključuje se u saopštenju Višeg javnosg tužilaštva u Beogradu.
Republika / infomark