Na ovim mestima ga možete iskoristiti samo u određenim slučajevima

Ukoliko planirate odmor u inostranstu poželjno je znati da Srbija sa mnogobrojnim državama ima sporazum o socijalnom osiguranju koji možete koristiti samo u određenim slučajevima. To znači da sva osigurana lica RFZO imaju pravo na korišćenje zdravstvene zaštite na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Ovo važi samo u slučaju hitne medicinske pomoći kako bi se otklonila neposredna opasnost po život i zdravlje osiguranih lica. Te ukoliko na odmoru u stranoj zemlji dobijete neku manju upalu ili temperaturu to ćete platiti svojim novcem.

Ako se odlučite da putujete u Nemačku, Austriju, Belgiju, Rumuniju, BiH, Slovačku, Bugarsku, Francusku, Veliku Britaniju, Holandiju, Italiju, Hrvatsku, Crnu Goru, Mađarsku, Češku, Severnu Makedoniju, Sloveniju, Tursku, Švajcarsku i Kvebek imate pravo na korišćenje zdravstvene zaštite na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Foto: pixabay.com

Lekar

Ipak omiljene destinacije naših turista kao što su Grčka, Egipat, Kipar, Španija našle su se ispod crte na listi zemalja sa kojima Srbija ima sporazum o socijalnom osiguranju, a ukoliko na neku od tih destinacija odete bez putnog osiguranja budite spremni na veoma visoke cene lečenja.

Kako do besplatnog osiguranja

U zemljama sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o socijalnom osiguranju potrebno je da pre polaska na put pribavite dvojezični obrazac. Izuzetak su Velika Britanija i Poljska za koje je potreban samo dokaz o osiguranju i putna isprava.

Potvrda je besplatna, a izdavanje vrši nadležna filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Na osnovu nalaza i mišljenja Lekarske komisije potvrdu izdaje nadležna filijala RFZO. Nalaz i mišljenje izabranog lekara i važeću karticu zdravstvenog osiguranja osigurano lice podnosi lično Lekarskoj komisiji nadležne filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Potvrda se izdaje najduže za period do 90 dana od dana izdavanja, a izdavanje se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. U slučaju potrebe za medicinskom pomoći u zemlji sa kojom je zaključen ugovor, osigurano lice predaje dvojezični obrazac nosiocu inostranog zdravstvenog osiguranja u mestu privremenog boravka.

Foto: pixabay.com/printskrin/fotomontaža

Ilustracija

Ukoliko obrazac nije izdat pre polaska na put, a ukazana je hitna medicinska pomoć u inostranstvu, dvojezični obrazac se, na zahtev inostranog nosioca zdravstvenog osiguranja, izuzetno može i naknadno izdati, ukoliko je ova mogućnost predviđena međunarodnim ugovorom, navodi se na sajtu RFZO.

U slučaju da niste nabavili potvrdu pre odlaska na put i hitne zdravstvene usluge u inostranstvu budu naplaćene, po povratku u zemlju, potrebno je da direkciji Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje podnesete zahtev za naknadu troškova.

Ukoliko se pak nađete u ovoj situaciji obavezno sačuvajte fotokopiju medicinske dokumentacije iz zdravstvene ustanove u kojoj su pružene zdravstvene usluge kao i originalni račun kako bi po povratku u Srbiju uz zahtev za naknadu troškova mogli da povratite novac.
Republika / infomart