Kroz edukaciju do novih tržišta!

Izraelska Agencija za razvoj međunarodne saradnje (MASHAV) pri Ministarstvu spoljnih poslova Izraela organizovala je obuku pod nazivom: Feeding the future: Food safety and technology in times of global change, koja je trajala od 19. juna do 7. Jula ove godine, a cilj programa bio je edukacija o upravljanju opasnostima i pretanjama koje se očekuju u sektoru prehrambene industrije, unapređenje svesti o opasnostima pozdravlje ljudi u procesu kultivacije, prerade, pakovanja, rukovanja, transporta i skladištenja hrane, zatim upoznavanje sa globalnim trendovima koji su usmereni na unapređenje bezbednosti izvora hrane i usvajanje aktivnosti koje se tiču zaštite a kojima se minimizuje zagađenost hrane u regionu iz kojeg dolaze učesnici.

Inovacije, znanje i obrazovanje su ključni faktori za unapređenje konkurentnosti naših kompanija, proizvoda i usluga, na domaćem i međunarodnom nivou. Privredna komora Srbije prepoznala je značaj implementacije novih dostignuća i tehnologija za unapređenje poslovanja svojih članica, posebno edukativnih programa za sticanje novih veština i saznanja radi adekvatnog odgovora na nove zahteve tržišta i uz podršku svog predstavništva u Izraelu, obezbedila podršku za domaću kompaniju – ukazuje Danica Mićanović, savetnik u Udruženju za biljnu proizvodnju i prehrambenu industriju PKS.

Prema njenim rečima, podrška kompanijama u tržišnoj  valorizaciji proizvoda i usluga jedna je od važnijih aktivnosti PKS, a zahvaljujući mreži komorskog sistema i predstavništvima u svetu,  kao i članstvu u međunarodnim asocijacijama i udruženjima, ta podrška se multiplicira.  

Vlasnica kompanije Bacillomix CO. DOO, Nataša Došen, bila je jedina predstavnica Srbije koja je prošla sve procedure i dobila podršku za učešće. Pored nje, učestvovao je 51 predstavnik kompanija širom sveta, od kojih su samo još dva bila sa Balkana.


>

PR služba PKS

PR služba PKS

PR služba PKS

PR služba PKS

Kompanija posluje kao razvojno-poslovni centar, na bazi sopstvenog znanja i čini je tim mladih, dinamičnih ljudi sa stalnom željom za profesionalnim usavršavanjem, čime svakodnevno doprinose ličnom i kompanijskom napredovanju.

Obuka je, prema rečima Nataše Došen, prevazišla očekivanja, jer osim novih saznanja, stečeni su novi kontakti za buduću saradnju i omogućen prodor na novo tržište. Došen je ukazala da je dogovoreno i poslovanje sa Albanijom, Gruzijom…

Kompanija je članica Grupacije za savetovanje I transfer znanja u poljoprivredi Udruženja za biljnu proizvodnju I prehrambenu industriju PKS i uz podršku Danijele Strižak, pomoćnika direktora Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju i direktora našeg predstavništva PKS u Izraelu Aleksandra Nikolića, tokom boravka u Izraelu, kompaniji je pružena podrška kada je u pitanju umrežavanje sa potencijalnim partnerima u Izraelu.
Republika / infomart