Da li je pravilno reći POSTAN ili POSAN, MASTAN ili MASAN? Ovu grešku mnogi prave, a evo šta kaže PRAVOPIS

Kada su pridevi poput ovih u pitanju, problem nije samo u pisanju, već se često greši i u govoru. Iako se uglavnom čuju oblici bez “t”, poput masan, posan, radosan, treba znati da su oni zapravo pogrešni, i da je jedino ispravno reći mastan, postan, radostan.

Do ovakve greške dolazi analoški, zbog oblika ovog prideva u ženskom i srednjem rodu koji glase: masna, masno, posna, posno, radosna, radosno. U ovim primerima suglasnik “t” izgubio se iz grupe “stn” koju bismo imali upravo u ženskom i srednjem rodu, dok je u muškom rodu nema, zbog čega je pravilno pisati mastan, postan, radostan.

foto: Profimedia

Međutim, grupu “stn” ćemo imati i u svim zavisnim padežima (svi padeži osim nominativa i vokativa) muškog, ženskog i srednjeg roda, tako da će se suglasnik “t” gubiti u svim takvim oblicima, kao na primer: masnog ručka, posne pite, radosnom detetu, …

Isti je slučaj i sa sledećim pridevima: častan-časna-časno, izvrstan-izvrsna-izvrsno, …

Dakle, suglasnik “t” čuvaće se samo u nominativu jednine muškog roda.

(Kurir.rs)

Bonus video:

Dnevna doza pravopisa: Ljudi ne pridaju dovoljno značaja jeziku!

05:58

Dnevna doza pravopisa: Ljudi ne pridaju dovoljno značaja jeziku!


Kurir