Albanija se kandidovala za člana Izvršnog saveta Uneska!

Izbori za nove članove Izvršnog saveta održaće se tokom 42. zasedanja Generalne konferencije Uneska u novembru 2023. godine.

Izvršni savet ima 58 članova koje bira Generalna konferencija na četiri godine, a jedna od nadležnosti Izvršnog saveta je da daje preporuke o prijemu novih država koje nisu članice Ujedinjenih nacija.

Trenutno predsedavajuća Izvršnim savetom Uneska je ambasador Srbije pri Unesku Tamara Rastovac Siamašvili, koja je na to mesto izabrana u novembru 2021. godine.

Srbija je za člana Izvršnog saveta reizabrana 2019. godine i taj mandat ističe 2023, a za očekivati je da će Beograd ponovo podneti kandidaturu.

Ambasador Albanije pri Unesku je Besiana Kadare koja je na čelu albanske misije u Parizu po drugi put. Prvi put je bila ambasador od 2011. do 2016. godine, a drugi mandat je započela u novembru prošle godine. Tokom njenog prvog mandata, Kosovo je 2015. godine zatražilo prijem u članstvo Uneska, ali nije dobilo dovoljan broj glasova.

Osim Srbije u Izvršnom savetu Uneska trenutno su i Angola, Argentina, Austrija, Brazil, Čile, Kina, Egipat, Francuska, Nemačka, Italija, Rusija, Španija…